Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14592
Title: Автоматизація бізнес-процесів підприємств індустрії гостинності як чинник підвищення економічної ефективності
Authors: Нещадим, Людмила Миколаївна
Тимчук, Світлана Володимирівна
Keywords: індустрія гостинності
економіка
інформаційні технології
індикатор
інформаційна сфера
нововведення
Issue Date: 2022
Publisher: Економіка та суспільство
Citation: Нещадим, Л., Тимчук С. В. (2022). АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Економіка та суспільство, (36).
Abstract: Індустрія гостинності є однією з основних складових економіки України. В умовах сьогодення сфера обслу-говування, як і будь-яка інша, постійно трансформується під впливом глобалізації та інтеграції процесів. Так, впровадження інформаційних технологій на підприємствах індустрії гостинності та їх ефективне функціону-вання є індикатором позитивних змін в економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації міжнарод-них зв'язків та інтеграції країни у світову спільноту. Сучасний інформаційний розвиток суспільства переживає інноваційно-технологічні, орієнтовані перетворення, зокрема це стосується сфери обслуговування. Основною метою даних перетворень виступає в першу чергу зручність, доступність, мобільність, проінформованість і гарні відносини зі своїми клієнтами.
Description: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1166/1123
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14592
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
1166-Текст статті-1121-1-10-20220408.pdf181,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.