Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15527
Title: STUDY OF APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPTS OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION
Other Titles: ВИВЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» ТА «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ» У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Authors: Капелюшна, Тетяна Вікторівна
Keywords: Глобалізація
внутрішня інтернаціоналізація
вища освіта
міжнародна освіта
академічна мобільність
визначення понять
зовнішня інтернаціоналізація
інтернаціоналізація вищої освіти
інтернаціоналізація
Issue Date: 2022
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Капелюшна Т. Вивчення підходів до визначення понять «глобалізація» та «інтеграція» у вищій освіті. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2022. Вип 51. Том 1. С. 22–25.
Series/Report no.: УДК;378:[005.44+341.221.4]:159.955.2
DOI;10.32782/2663- 6085/2022/51.1.4
Abstract: У статті досліджено питання вивчення підходів до визначення понять «глобалізація» та «інтернаціоналізація» у вищій освіті. Незважаючи на велику кількість оригінальних ґрунтовних праць українських та зарубіжних вчених щодо визначення понять «глобалізація» та «інтернаціоналізація» вищої освіти, проблема їх розмежування і взаємозв'язків недостатньо вивчена. Встановлено, що з 90-х років ХХ століття поняття інтернаціоналізації вищої освіти набуває глобального виміру, воно починає трактуватися як комплексний процес набуття окремим закладом вищої освіти міжнародних перспектив у навчанні та викладанні, спостерігається тенденція до виокремлення університету як суб’єкта, що комплексно інтернаціоналізується. Визначено інтернаціоналізацію як багатовимірний, багатоаспектний, динамічний процес, що впливає на розвиток вищої освіти у світі. Виокремлено поняття внутрішньої та зовнішньої інтернаціоналізації. Розкрито різницю між поняттями «глобалізація» та «інтернаціоналізація». Аналізуючи співвідношення цих понять, ми, погоджуючись із науковцями, не вважаємо їх ідентичними, оскільки інтернаціоналізація передбачає збереження і розвиток національної системи вищої освіти та фундаментальних наукових шкіл, тоді як глобалізація означає більш фундаментальні зміни світового порядку, за яких національні кордони втрачають своє значення, а наука втрачає орієнтир на національні традиції та цінності. Зосереджено увагу на необхідності постійного оновлення поняття інтернаціоналізації вищої освіти, оскільки важливість, масштабність і складність міжнародного аспекту вищої освіти постійно зростає. Автор статті переконаний, що пріоритетним завданням університету постало не лише питання підвищення якості освітніх послуг, а й міжнародне визнання і високий статус.
Description: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/51/part_1/4.pdf
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15527
ISSN: 2663-6085 (Print)
2663-6085 (Print) 2663-6093 (Online)
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
4.pdf169,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.