Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15689
Title: Мова як найвища ідентифікаційна цінність
Authors: Мамчур, Євген Анатолійович
Keywords: мова
культура
професійно-орієнтована цінність
сімейні цінності
Issue Date: 27-Apr-2023
Publisher: ТОВ "Талком" - 03115 м. Київ
Citation: Мамчур Є. А. Мова як найвища ідентифікаційна цінність НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ, 27-28 квітня, 2023. С. 200-203.
Abstract: Початок двадцятих років нинішнього століття означений якісними змінами в житті українського суспільства, людини зокрема, підвищенними цінностями як до національної самобутності, загальної національної культури, так і до української мови як основної ознаки держави, як генетичного коду нашого народу, як національно-культурного феномену. Розуміння культури неможливе без вивчення її мовного коду, ролі мови як форми самовираження культури і засобу її формування, оскільки мова як багатофункціональна знакова система має соціальну, історичну та естетичну цінність.
Мова як природна знакова система обслуговує суспільство для здійснення насамперед основних операцій з інформацією: її створення, зберігання, трансляція, опрацювання, трансформація, обмін. Людина глобалізована найбільш ефективно за умови її здатності до безпосереднього спілкування зі світом. Належний рівень володіння мовою уможливлює особистість ясно, точно, нормативно формулювати й передавати свої думки та адекватно розуміти інформацію інших. У зв’язку з цим, головне завдання студента, майбутнього вчителя любити і берегти мову, досконало володіти мовою, вільно мислити і комунікувати засобами мови.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15689
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
ЗБІРНИК 2023 _merged.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.