Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10098
Title: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Authors: Іщенко, Людмила Валентинівна
Keywords: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК:;378:373.2.011.3-051
Abstract: Статтю присвячено підготовці майбутніх вихователів до формування творчої особистості дитини дошкільного віку; розв’язується актуальна проблема психолого-педагогічної діагностики готовності студе-нтів вищих навчальних закладів до професійної діяльності з творчими дітьми. Мета дослідження – розкрити результати психолого-педагогічної діагностики готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника. Було розроблено діагностувальну методику та такі критерії готовності майбут-нього вихователя до формування творчої особистості дошкільника: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, практично-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. Кожен критерій включає групу якісних показників, які розкри-вають зміст і дають характеристику досягнень студентів у передбаченому виді діяльності. На основі цього розроблено методичний інструментарій, за яким проведено психолого-педагогічну діагностику сформовано-сті цієї професійної якості у майбутніх вихователів. Це уможливило їх чітку кількісну диференціацію за високим, достатнім, середнім і низьким рівнями готовності із конкретними характеристиками якісних ви-мірів, що відкриває перспективи для розроблення відповідних ефективних заходів щодо підвищення якості професійної підготовки майбутнього педагога до означеної діяльності. Ключові слова: майбутні вихователі, психолого-педагогічна діагностика, методичний інструментарій, критерії, показники, рівні, творча особистість дитина дошкільного віку.
Description: Іщенко Л.В. / Орос І.І., Ляховець А.В. Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника // Наука і Освіта. – 2017 – № 10. – С.82 – 89. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-10 (Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10098
ISSN: DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-10
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.