Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2145
Title: Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами
Other Titles: Methodology of assessment of the efficiency in economic activity in crisis management of enterprises
Authors: Білошкурський, Микола Васильович
Keywords: ефективність
господарська діяльність
антикризове управління
комплексна оцінка
фінансовий стан
підприємство
Issue Date: 2010
Publisher: Видавець «Сочінський»
Citation: Білошкурський М. В. Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами : [монографія] / М. В. Білошкурський. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 180 с.
Series/Report no.: ББК 65.9 (4Укр) 291;
УДК 334.716 (477);
Б 61;
Abstract: У монографії узагальнено теоретичні та методичні підходи щодо комплексного оцінювання ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами. Класифіковано основні види кризових станів господарської діяльності залежно від комбінацій значимості впливу зовнішніх і внутрішніх факторів функціонування підприємства, на основі чого розроблено заходи антикризового управління. Проведено економічну оцінку ефективності господарської діяльності підприємств України в цілому та підприємств аграрного ремонтно-технічного сервісу Черкаської області зокрема. Встановлено, що кризовий стан досліджуваних підприємств спричинений впливом переважно внутрішніх факторів за умов економічного зростання національної економіки. Для удосконалення комплексної оцінки ефективності господарської діяльності підприємств методами антикризового управління запропоновано використовувати п’ятифакторну логіт-регресійну модель. Побудовано систему оперативного антикризового управління, реалізація якого забезпечить швидке реагування на кризові процеси. Розв’язано цільову функцію максимізації операційного прибутку для розроблення антикризової стратегії розвитку аграрного ремонтно-технічного сервісу, яка забезпечить зростання усіх показників ефективності господарської діяльності протягом найближчих п’яти років.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2145
ISBN: 978-966-1604-53-6
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biloshkurskiy_Monografiya.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.