Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3769
Title: Поняттєво-категоріальний апарат дослідження дитячого руху в ретроспективі
Authors: Коляда, Наталія Миколаївна
Keywords: дитячий рух, поняттєво-категоріальний апарат, система діяльності дитячої організації.
Issue Date: 2014
Citation: Коляда Н. М. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження дитячого руху в ретроспективі / Н. М. Коляда // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Вип. 704. – С. 67–77.
Series/Report no.: УДК (477)(043.3);
Abstract: У статті здійснено аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження дитячого руху в історико-педагогічній ретроспективі. Автором висвітлено різні дослідницькі підходи до трактування поняття „дитячий рух” згідно з 3-ма хронологічними періодами: сучасники (початок ХХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.), радянські теоретики (40-і – 80-і роки ХХ ст.), сучасні дослідники (починаючи з 90-х років ХХ ст.). Аналіз різних поглядів учених, теоретиків і практиків, дає підстави стверджувати про складність і багатогранність поняття „дитячий рух”, що зумовило різноманітність підходів до його трактування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3769
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponjattevo_.pdf207,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.