Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5233
Title: ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В БЕЛЬГІЇ
Authors: Процько, Євгенія Сергіївна
Keywords: підготовка вчителя
Issue Date: 2015
Publisher: ФОП Жовтий ПП
Citation: Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. науково-практ. інтернет-конф., 2 листопада 2015 р. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – С. 238–241.
Abstract: Нині особливого значення набуває вивчення сучасного змісту та головних понять педагогічної освіти на Європейському континенті, зокрема в Королівстві Бельгія. У статті проаналізовано головні тлумачення основних понять, пов’язаних із педагогічною підготовкою вчителів англійської мови в Бельгії, без усвідомлення яких неможливе цілісне бачення професійної підготовки вчителів на теренах європейської освіти. Ця проблема повністю не досліджена в Україні, тому ми вбачаємо перспективу в подальшому її вивченні.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5233
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наша тези 2015.pdf295,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.