Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5255
Title: Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: полікультурність
іншомовна освіта
американська школа
національний стандарт
полікультурні засади
багатомовність
білінгвальне навчання
двомовність
професійна підготовка
американський досвід
Issue Date: 2014
Publisher: Науковий світ
Citation: Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... докт. пед. наук. - К. : Науковий світ, 2014. - 44 с.
Series/Report no.: УДК [37(73)+811(07)](043);
Abstract: У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливої й актуальної проблеми, що полягає у цілісному системному обґрунтуванні полікультурних засад розвитку теорії та практики іншомовної освіти в середніх навчальних закладах США, визначенні шляхів використання позитивного американського досвіду у навчанні іноземних мов у шкільній системі освіти України в сучасних умовах. Розкрито соціально-історичні передумови та визначено періоди розвитку американської іншомовної освіти; схарактеризовано систему навчання іноземних мов у країні на сучасному етапі в контексті полікультурності; виокремлено характерні ознаки стандартизації змісту іноземних мов на національному і регіональному рівнях; розкрито полікультурний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах США; виділено полікультурні тенденції розвитку іншомовної освіти в середніх навчальних закладах України та окреслено можливості використання позитивного американського науково-практичного досвіду навчання іноземних мов.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5255
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polikulturni_zasady_inshomovnoi_osvity_v_serednih_navchalnyh_zakladah_SHA.pdf501,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.