Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5287
Title: ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН : Автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04
Authors: Бондар, Галина Олександрівна
Keywords: гуманістичний світогляд
організаційно-педагогічні умови
формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів
процес вивчення філологічних дисциплін
Issue Date: 2016
Series/Report no.: УДК 811(07)+37.034;
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2011. У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін. Розкрито сутність і структуру, визначено критерії, показники і рівні сформованості гуманістичного світогляду майбутніх учителів. Теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін (спрямування вивчення філологічних дисциплін на формування у майбутнього вчителя готовності ставитися до людини як до абсолютної цінності; наявність гуманістичного освітнього середовища у ВНЗ; реалізація науково обґрунтованої програми поетапного формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів при вивченні філологічних дисциплін) та експериментально перевірити їхню ефективність. Розроблено навчально-методичне забезпечення процесу формування гуманістичного світогляду студентів у вищому педагогічному навчальному закладі у процесі вивчення філологічних дисциплін.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5287
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар_автореферат.PDF264,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.