Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5327
Title: Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах
Authors: Коваль, Валентина Олександрівна
Keywords: Компетентнісний підхід
компетенції
ключові компетенції
компетентності
професійна компетентність
формування професійної компетентності
методика формування професійної компетентності
майбутні вчителі-філологи
інтерактивні технології
Issue Date: 12-Sep-2013
Citation: Коваль В. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док.пед.наук: спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / В. О. Коваль. - Київ, 2013. - 40 с.
Series/Report no.: УДК;371.134:811.162.2(07)
Abstract: У дисертаційному дослідженні обгрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх учителів-філологів, яку складають компетентності, що поєднують ключові компетенції: предметно-фахову компетентність (інформаційна, лінгводидактична, мовленнєва, лінгвокраїнознавча, літературознавча компетенції); особистісно-комунікативну (світоглядно-ціннісна, соціальна(соціокультурна), особистісна, інтелектуальна, комунікативна, життєва, спеціальна(рефлексивна), компетенції); діяльнісно-технологічну (проектувальна, дослідницько-пошукова, методична, інтерактивна, технологічна компетенції).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5327
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval_avtoreferat.pdf4,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.