Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5438
Title: Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі
Authors: Стойка, Віталій Олександрович
Keywords: інвестиції
інвестиційна діяльність
інвестиційно-інноваційний фактор
інвестиційне середовище
Issue Date: 21-Apr-2011
Citation: Стойка В. О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. О. Стойка ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2011. — 19 с. — укp.
Series/Report no.: УДК;338.48(477)
Abstract: У дисертаційній роботі висвітлено наукові й практичні проблеми інвестування. Досліджено економічну сутність інвестицій, уточнено поняття економічної категорії „інвестиції” та вдосконалено класифікацію інвестицій за об’єктами вкладення. Здійснено аналіз стану і тенденцій інвестиційних процесів у туристичній галузі та виявлено пріоритетні напрями інвестування. Визначено, що для подальшого розвитку вітчизняного туризму необхідне забезпечення сприятливого інвестиційного середовища. Розроблено модель регіонального туристичного комплексу (РТК). Запропоновано методологічні підходи щодо формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку туризму на основі регіональних туристичних комплексів, які виступають групою взаємопов’язаних підприємств і структур туристичної індустрії та інших галузей, що взаємодіють і взаємодоповнюють один одного при створенні комплексного туристичного продукту; доведено, що реалізація ідеї РТК у системі національної економіки сприятиме формуванню та посиленню конкурентних переваг регіонів в контексті національної стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Доведено, що для стимулювання інвестицій у розвиток туризму необхідне створення Українського туристичного банку з філіями в регіонах з привабливими умовами кредитування та запропонована схема управління ним. Запропонована комплексна інвестиційно-інноваційна модель забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі. Обґрунтовано, що максимізація інвестиційно-інноваційного чинника є вирішальною умовою стійкого розвитку туристичної галузі України.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5438
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoyka_V_O.pdf564,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.