Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6163
Title: СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
Authors: Підгаєцька (Овсяннікова), Анна Віталіївна
Keywords: взаємозв’язок між психологічним феноменом лідерства та студентським самоврядуванням як педагогічною формою виховання
теоретично обґрунтувати явище студентського самоврядування як педагогічну умову виховання лідерських якостей
Issue Date: 2016
Abstract: Ефективною формою підготовки лідерів визнається система виховання на засадах студентського самоврядування. У педагогічній літературі під самоврядуванням розуміють результат цілеспрямованих педагогічних зусиль для розвитку колективу, який сприяє формуванню громадянської позиції своїх членів шляхом залучення їх до управління справами навчального закладу та створення працездатних органів самоорганізації, наділених реальними правами й обов’язками [5]. Таким чином, перед вищими навчальними закладами України стоїть завдання активізації зусиль задля розвитку студентського самоврядування. Лідери студентського самоврядування повинні бути готові забезпечити діяльність органів студентського самоврядування та спрямувати її на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності .
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6163
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підгаєцька_ наш збірник.pdf132,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.