Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/678
Title: ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Authors: Шулдик, Володимир Іванович
Шулдик, Г.О.
Капітонова, Ю. С.
Keywords: Світогляд
Issue Date: 2010
Publisher: Шулдик В.І. Гуманістична спрямованість світогляду сучасного вчителя біології / В.І. Шулдик // Збірник наукових праць Всеукраїнської студентської наукової конференції «Наукові школи у природничо-математичній галузі», (18-19 травня 2010). – Умань. С.114-116.
Abstract: Важливе місце у пошуках світоглядних орієнтирів сучасної людини належить освіті, що, в свою чергу, позначило проблему пошуку шляхів її переорієнтації на нову стратегію та нові методології пізнання. Суспільство, спираючись на минулий досвід, формує нові цінності, нові орієнтири, адекватні новим історичним умовам, а освіта має донести їх до кожної людини у прийнятній, зрозумілій формі. Звідси ― потреба у нових методологічних підходах та нових дидактичних прийомах трансляції наукових знань через освіту, яка розглядається як єдиний спеціально сформований і випробуваний спосіб донесення культурних ресурсів до окремого індивіда та як найважливіша соціокультурна детермінанта формування особистості.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/678
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schuldic_2010.pdf 5.pdf98,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.