Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6792
Title: Аналiтичний розв’язок плоскої задачi про когезiйну зону передруйнування у з’єднувальному матерiалi бiля вершини мiжфазної трiщини
Authors: Дудик, Михайло Володимирович
Keywords: мiжфазна трiщина
зона передруйнування
когезiйна модель
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мєчнікова
Citation: Дудик М. В. Аналiтичний розв’язок плоскої задачi про когезiйну зону передруйнування у з’єднувальному матерiалi бiля вершини мiжфазної трiщини // Вісник Од. нац. ун-ту. Мат. і мех. – 2013. – Т.19, вип. 4 (20). – С. 84-95.
Series/Report no.: УДК 539.375;Mathematical Subject Classification: 74R99
Abstract: Дано аналiтичний розв’язок задачi про розрахунок в умовах плоскої деформацiї когезiйної зони передруйнування у з’єднувальному матерiалi в кiнцi трiщини, розташованої на плоскiй межi подiлу двох рiзних однорiдних iзотропних матерiалiв. Зона моделюється лiнiєю розриву перемiщення, на якiй напруження задовольняють квадратичнiй умовi пластичностi. За допомогою iнтегрального перетворення Меллiна задача зведена до матричного рiвняння Вiнера–Хопфа, яке розв’язане за формулами Храпкова. Отри- манi рiвняння для визначення довжини когезiйної зони i фазового кута змiшування мод навантаження в зонi та вирази для розкриття трiщини в її вершинi. Виконано числове дослiдження параметрiв зони передруйнування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6792
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013.Visnyk_ONU_V.18_N4(20).PDF777,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.