Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7308
Title: Менталітет та історична пам'ять в інформаційній війні
Authors: Чорномаз, Богдан Данилович
Keywords: нова епоха
національна ментальність
соціальні і культурні імперативи
інформаційна війна
українська національна пам’ять
Issue Date: 27-Oct-2017
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Citation: Чорномаз Б.Д. Менталітет та історична пам'ять в інформаційній війні / Б.Д. Чорномаз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 3. С. 174-178.
Series/Report no.: УДК;94(477):316.347:159.953.2(=161.2)
Abstract: У статті акцентовано увагу на проблемах розвитку української національної ментальності в сучасних суспільно-політичних умовах. Описано в загальних рисах стан сучасного наукового розпрацювання теми колективного менталітету (ментальності) українського суспільства сучасними українськими істориками. Висвітлено значення історичної пам’яті, як основного чинника у процесах формування колективної ментальності. Показано значення традиційного українського менталітету в сучасній інформаційній війні, як основи формування у підростаючого покоління почуття Громадянина і Патріота. У статті акцентовано увагу на нерозривній взаємозалежності між історичною пам’яттю і станом колективного менталітету. Автор статті доводить, що сучасна інформаційна війна набирає все більшої актуальності, оскільки аспектом інформаційної війни є боротьба за історичну пам'ять, яка в дійсності переростає у «війну за історію». Відстоювання права на збереження історичної пам’яті є відстоюванням права на збереження національної ідентичності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7308
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mentalitet_ta_istorychna_pamiat_v informatsiyniy_viyni.pdf289,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.