Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7817
Title: Професійна підготовка педагога до розвитку творчої уяви молодших школярів із затримкою психічного розвитку
Authors: Бабій, Інна Володимирівна
Keywords: Естетичне виховання, спеціальна педагогіка, мова жестів
Issue Date: Mar-2017
Publisher: ФОП Жовтий
Citation: Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред. Демченко І.І.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017 р. – Вип. ІІІ. – 139 с.
Series/Report no.: УДК;74.03 (063)
ББК;(74.100.54+74.200.54)я431
Abstract: Прогресивні зміни в спеціальній педагогіці останніх десятиріч супроводжуються зародженням нових понять і термінів, які вирізняються, з однієї сторони, вузьким значенням, або ж, з другої сторони, піднімаються до рівня міждисциплі¬нарних понять, спільних для багатьох суміжних наук і при цьому різняться із філософськими категоріями. З’явилась потреба в спеціальному формулюванні понять (категорій), які б віддзеркалювали специфіку сфери свого впливу. У процесі функціонування вони забезпечують перенесення (трансформацію) не лише знань із однієї галузі в іншу, а й інтегруються зі змістом певної науки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7817
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROFESIINA PIDHOTOVKA PEDAHOHA.pdf382,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.