Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/806
Title: Реформи управління вищими навчальнми закладами Російської імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття: дорадянська історіографія
Authors: Кірдан, Олена Леонідівна
Keywords: історія освіти,реформування освіти,історія вищої освіти,історіографія,універститетський статут,автономія, опікун
Issue Date: 2013
Publisher: Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІІ: Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання".- К.: Гнозис, 2013. - 388 с.
Series/Report no.: УДК 378.1;УДК378(09)+930.1
Abstract: Досліджено погляди представників інтелігенції на реформи вищої школи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських статутів 1863 р. й 1884 р. Проаналізовано зміни внутрішньополітичного курсу держави, пов’язані з уведенням «Тимчасових правил», процес призупинення реформ у 1905 р. Висвітлено історіографію боротьби університетів за розширення автономії.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/806
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reform of higher education.pdf199,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.