Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8312
Title: Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.)
Authors: Гончар, Інна Григорівна
Keywords: виховання, творча спадщина, „Будинок вільної дитини”, принципи, умови, свобода, ідеї вільного виховання К. Вентцеля.
Issue Date: Feb-2014
Citation: «Видавництво “Науковий світ”»® Підписано до друку 15.04.2014 р. Формат 60х90/16. Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9. Тираж 100. Зам. 0,9.
Series/Report no.: УДК 37(470+571)(092);
Abstract: У дисертації на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено системний і комплексний аналіз ідей вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.). Здійснено історіографічний аналіз проблеми дослідження. Виокремлено основні періоди життєвого і творчого шляху К. Вентцеля. З’ясовано провідні чинники, що сприяли формуванню його особистості й педагогічного світогляду. Визначено й розкрито ідеї та принципи вільного виховання К. Вентцеля. Виокремлено головні умови втілення концепції вільного виховання. Охарактеризовано основні аспекти діяльності „Будинку вільної дитини”. Розкрито зміст концепцій захисту прав дітей та морального виховання. Представлено ієрархію виховних цілей космічного виховання за К. Вентцелем.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8312
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdf840,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.