Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8400
Title: Огляд перспективних засобів формування технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Стеценко, Надія Миколаївна
Стеценко, Володимир Петрович
Keywords: технічні компетентності
учитель інформатики
компетентності
компетентнісний підход
доповнена реальність
мобільні пристрої
Issue Date: 7-Dec-2017
Publisher: ФОП Цьома С.П.
Citation: Стеценко В.П. Огляд перспективних засобів формування технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики / Н.М.Стеценко, В.П.Стеценко, Г.В.Ткачук // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2017 року, м.Суми; у 2-х частинах. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. - Ч.1. - С.126-127.
Abstract: Сучасні вимоги до організації навчальної діяльності у ВНЗ орієнтовані на реалізацію компетентнісного підходу, в основі якого лежить формування необхідних компетентностей фахівця як сукупності знань, умінь, навичок, особистісних та професійно важливих якостей, що дають змогу ефективно реалізовувати професійну діяльність. Перспективним напрямом у формуванні технічних компетентностей фахівця є технології доповненої реальності, які дають змогу побачити об’єкт не тільки в об’ємі, але й провести з ним ряд маніпуляцій, поглянути на нього «зсередини» або в розрізі. Доповнена реальність – це доповнення видимого реального об’єкта віртуальними об’єктами з метою отримання додаткових відомостей про нього та покращити засвоєння знань. Важливо також не плутати поняття доповненої реальності з поняттям віртуальної реальності, оскільки в першому випадку – реальна картина доповнюється віртуальними об’єктами, в другому – реальність повністю існує віртуально.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8400
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tkachuk-2stecenko.pdf690,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.