Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8406
Title: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ БІОХІМІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
Authors: Валюк, Вікторія Федорівна
Keywords: майбутні учителі хімії
методична система
педагогічна система
педагогічна творчість
технології
Issue Date: 2017
Publisher: Київський університет імені Бориса Грінченка
Citation: Валюк В.Ф. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ БІОХІМІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ/ В.Ф. Валюк ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА) № 4 (59), 2017. - С. 96-101
Series/Report no.: УДК 378.091.39;№ 4 (59)
Abstract: У статті проаналізовано методичну систему навчання біохімії, яка спрямована на методичну підготовку студентів і є наслідком застосування різних методологічних підходів до її побудови. Показано, що застосу- вання еволюційного, структурно-функціонального та екологічного підходів до аналізу кожного біохімічного поняття дозволяє розкрити їх цілісність та виявити суттєві характеристики, які служать основою для побудови біохімічного змісту в школі. Методична підготовка студентів в процесі вивчення курсу біохімії за- снована на системі проблемних методичних ситуацій, що моделюють професійну діяльність вчителя і діяль- ність учня при роботі з біохімічним змістом. Засвоєння біохімічного змісту, а також методів, форм і засобів його вивчення досягається за рахунок його переосмислення і методичної переробки в доступні для школярів завдання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8406
ISSN: 2078-1687
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valyuk.pdf135,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.