Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8544
Title: Формування авторської спроможності як професійно-особистісної якості майбутнього фахівця
Other Titles: Future Specialists’ Creative Capacity as a Personal and Professional Quality
Authors: Гончарук, Валентина Анатоліївна
Стратан-Артишкова, Тетяна Борисівна
Федчишин, Надія Орестівна
Keywords: авторська спроможність
професійна підготовка
творчо-проектувальна діяльність
майбутній вчитель
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Tetiana Stratan-Artyshkova, Nadiia Fedchychyn, Valentyna Honcharuk. Future Specialists’ Creative Capacity as a Personal and Professional Quality / Т. Stratan-Artyshkova, N. Fedchychyn, V. Honcharuk // Наука і освіта. Science and education. – 2017. – № 10. – C. 182-187.
Series/Report no.: УДК;378:331.102.212:78
Abstract: Стаття присвячена формуванню авторської спроможності як професійно-особистісної якості, що забезпечує здатність майбутнього вчителя бути автором власного життя і професійної діяльності. Розв’язується актуальна проблема впровадження у зміст професійної підготовки майбутнього вчителя творчо-проектувальної діяльності, яка характеризується здатністю майбутніх фахівців до інноваційного пошуку, передбачає досягнення майбутніми фахівцями інтегральної вершини – сформованості авторської спроможності як професійно значущої особистісної якості. Визначаються основні критерії сформованості авторської спроможності майбутнього вчителя: ціннісно-мотиваційний (сформованість системи цінностей особистості, усвідомлення значення своєї професії в розвитку духовно-творчої особистості); когнітивно-компетентнісний (ступінь сформованості фахових компетентностей, поліхудожньої обізнаності, здатності до цілісного аналізу і синтезу); творчо-діяльнісний (здатність до самовираження в різних видах творчо-проектувальної діяльності); творчо-презентативний (здатність оприлюднювати, презентувати, виявляти організаторські здібності, залучати інших до спільної творчості), рефлексивно-аналітичний (здатність здійснювати оцінку та самооцінку, аналіз та самоаналіз). Метою дослідження є розробка й перевірка методичної системи формування авторської спроможності майбутнього вчителя, що передбачає реалізацію технології творчо-проектувальної діяльності й спрямовується на формування авторської спроможності майбутнього фахівця. Авторська методична система впроваджується згідно з визначеними етапами: ціннісно-актуалізувального, трансформувально-діяльнісного, результативно-продуктивного, відповідно до яких здійснюється формування компонентів і показників авторської спроможності майбутнього вчителя. У результаті експериментальної перевірки ефективності запропонованої технології було отримано позитивні результати, що свідчить про те, що її можна використовувати у педагогічних вищих навчальних закладах для розвитку авторської спроможності майбутніх учителів.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8544
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:Факультет української філології



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.