Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8737
Title: ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Authors: Побережець, Наталія Борисівна
Keywords: зовнішня торгівля
продукція олійних культур
Issue Date: 18-May-2018
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»
Citation: 1. Побережець, Н. Б. Зовнішньоторговельні пріоритети України на світовому ринку продукції олійних культур / Н. Б. Побережець // Міжрегіональна взаємодія логістичних систем в умовах трансформації економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 18-19 травня 2018 р. / Редкол.: Школьний О.О. (відп. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 93-96.
Abstract: Зовнішня торгівля сприяє розвитку спеціалізації країни, зростанню продуктивності ресурсів, збільшенню обсягів виробництва, і як наслідок, економічного зростання країни. Вона має важливе значення у формуванні тенденцій економічної динаміки України, де значне місце відводиться експорту.Серед основних зовнішньоторговельних пріоритетів України на світовому ринку продукції олійних культур є сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників, що є визначальним фактором економічного зростання, а також реальним важелем структурної трансформації та стабілізації національної економіки України.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8737
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zovnishniotorhovelini_priorytety_Ukrainy_na_svitivomu_rynku_produktsii_oliinykh_kulitur.pdf274,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.