Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8766
Title: Назви на позначення осіб, зайнятих педагогічною діяльністю, в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст.
Authors: Зелінська, Оксана Юріївна
Keywords: українська мова XVI-XVІII ст.
педагогічна термінологія
запозичена лексика
розвиток семантики
Issue Date: 2017
Citation: Зелінська О. Назви на позначення осіб, зайнятих педагогічною діяльністю, в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст. / О. Зелінська // Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo. – Częstochowа, 2017. – Z. XIII. – S. 151–169.
Abstract: У лексичній системі староукраїнської мови сформувалася тематична група слів на позначення осіб, які професійно займалися навчанням і вихованням дітей. Її становлення відбувалося шляхом розвитку спеціального значення в наявних у мові словах (учитель, дяк) і за рахунок запозичення в досліджуваний період іншомовної лексики (професор, магістр, педагог, дидаскал, бакаляр). Розбудова цієї тематичної групи відбувалася за рахунок аналітичних номінативних одиниць, утворених на базі однослівних найменувань. Назви, виражені словосполученнями вказували на вужчу спеціалізацію педагога і ставали спеціальними кваліфікаційними назвами осіб, які викладали в навчальних закладах. У період ХVІ–ХVІІІ ст. ще не спостерігаємо закріплення спеціальних назв за викладачами вищої школи, що було зумовлено однотипністю освітніх установ та існування в межах одного закладу нижчих, середніх і вищих класів. Частина лексем на позначення вчителів вийшла з ужитку. Назви учитель, бакалавр, магістр, професор, педагог увійшли до термінологічної системи педагогіки і продовжують уживатися до сучасного періоду. Лексика досліджуваної тематичної групи показує існування спадкоємності між старою і новою літературними мовами.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8766
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazvy_na_poznachenna_osib.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.