Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9046
Title: Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
Authors: Вінницька, Оксана Анатоліївна
Бондарук, Ігор Сергійович
Keywords: фінансові ресурси; фінансова діяльність; оборотні кошти; залучений капітал; фінансова політика; доходи; витрати
Issue Date: 2018
Citation: Вінницька О.А. Оцінка ефективності використання фнансових ресурсів підприємства / О. А. Вінницька, І. С. Бондарук, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. О.В. Ярощук (голов. ред) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – Том 28. - № 1. - С. 216-221.
Series/Report no.: УДК 658.15;
Abstract: Обґрунтовано, що формування та використання фінансових ресурсів мають важливе значення для функціонування і розвитку підприємства. Доведено, що для пiдвищення ефективності упрaвлiння фiнaнсoвим пoтенцiaлoм пiдприємствa неoбхiднo брaти дo увaги всi мoжливi вaжелi та фaктoри впливу.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9046
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Т28 №1 Економічний аналіз-216-221.pdf765,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.