Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10815
Title: Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників
Authors: Кірдан, Олександр Петрович
Keywords: якість професійної підготовки
країни Європейського Союзу
рефлексія
заклади вищої освіти
політика забезпечення якості
Issue Date: 2019
Publisher: РВД МДУ
Citation: Кірдан О.П. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників / О.П. Кірдан // Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019. – Вип. 1(26). – С.110-116.
Abstract: У статті узагальнено педагогічні рефлексії вітчизняних дослідників з проблеми забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів в країнах Європейського Союзу. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали системний, культурологічний, герменевтичний та парадигмальний підходи. На основі бібліографічного аналізу виокремлено три групи наукових праць: інтерпретаційні роботи; наукові статті; навчальні посібники, матеріали конференцій, довідники та енциклопедичні видання. У інтерпретаційних наукових працях вітчизняними дослідниками проаналізовано моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів, окреслено основні індикатори якості освітнього процесу, запропоновано прогностичні тенденції використання досвіду країн Європейського Союзу щодо підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів. У наукових статтях вітчизняних учених схарактеризовано зарубіжний досвід особливостей професійної підготовки майбутніх економістів та функціонування механізму забезпечення якості. У аналітичних матеріалах, навчальних посібниках, методичних рекомендаціях вітчизняними ученими запропоновано ґрунтовний теоретичний, методичний та практичний інструментарій щодо розробки та впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності у закладах вищої освіти України.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10815
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kirdan_stattya.pdf403,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.