Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11603
Title: Forecasting the development of valley and river landscape and technical systems of the Right-Bank Ukraine
Authors: Лаврик, Олександр Дмитрович
Keywords: антропогенний ландшафт
ландшафтно-технічна система
долинно-річковий ландшафт
прогноз
оптимізація
Issue Date: 2019
Publisher: Чернівецький національний університет
Citation: Denysyk G., Lavryk O. Forecasting the development of valley and river landscape and technical systems of the Right-Bank Ukraine. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Географія. 2019. Вип. 808. С. 5–13.
Series/Report no.: UDC;911.3
Abstract: На основі попереднього досвіду розроблено прогноз розвитку долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України. Зазначено, що формування долинно-річкових ландшафтів і ландшафтно-технічних систем проходить під дією натурального та антропогенного чинників. Їх сукупна дія перешкоджає ландшафтно-технічному прогнозу. Разом з тим, він є можливим завдяки врахуванню перспективних планів гідроенергетичного розвитку, водного, земельного або транспортного господарювання. Акцентовано увагу на тому, що навіть найточніше прогнозування розвитку системою “перекреслюється” набуттям нею властивості емерджентності. Аналіз надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах світу показує, що у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах Правобережної України також є ризики виникнення негативних природних явищ і процесів. Враховуючи історію розвитку та сучасний стан антропогенних ландшафтів Правобережної України, автор пропонує спробу прогнозу змін долинно-річкових ландшафтно-технічних систем на найближчі 10–15 років. Зазначено, що в долинах великих річок більшість долинно-річкових ландшафтно-технічних систем будуть утримувати на стадії функціонування. У долинах середніх і малих річок системи розвиватимуться у двох напрямах: перехід з стадії функціонування до стадії “руйнування” та перехід від стадії “руйнування” до стадії функціонування геокомпонентної системи. Зроблено висновок про те, що розроблену карту ландшафтно-технічного прогнозу розвитку долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України варто використовувати у діяльності блоків управління. Контролюючи ділянки річкових долин з можливим проявом негативних природних явищ і процесів, можна запобігти їх виникненню та заощадити значні кошти на ліквідацію наслідків.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11603
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Lavryk_eng.PDF1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.