Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12399
Title: Терміни політології як система
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: термінологічна система
термін
семантика
ієрархічна структура
однозначність
унікальність
структурна модель
родова ознака
родо-видовий принцип
політична термінологія
Issue Date: May-2020
Publisher: Інтернет-конференція (Умань, 5-6 травня 2020 р.)
Citation: Білецька І. О. Терміни політології як система. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (Умань, 5-6 травня 2020 р.). Умань, 2020.
Abstract: Будь-який термін є частиною термінологічної системи, що виступає понятійною моделлю відповідної науки. Подібні системи відображають відносини між поняттями тієї чи іншої науки, і термін стає терміном, тільки якщо учасники комунікації усвідомлюють, яке місце він займає в певній галузі знань. Необхідність враховувати цю особливість термінологічних систем при дослідженні семантики термінів зумовлюється тим, що значення будь-якого терміна залежить від його семантичного оточення – термінів, пов’язаних із ним як в рамках його термінологічної системи, так і поза нею, від характеру зв’язків і від того, як ділиться понятійне поле між цими термінами.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12399
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terminy_politologii_yak_systema.pdf226,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.