Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13511
Title: ВПЛИВ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Authors: Барвінок, Наталія Володимирівна
Keywords: Соціальна сфера
гуманітарна сфера
соціогуманітарна сфера
демографічна ситуаці
демографія
демографічна сситуація України
Issue Date: 16-Oct-2020
Publisher: Київ: «Інформаційно-аналітичне агенство»
Citation: Барвінок Н.В. Вплив соціогуманітарної сфери на демографічну ситуацію в Україні. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 16 жовтня 2020 року). Київ: «Інформаційно-аналітичне агенство», 2020. С. 324-327.
Series/Report no.: УДК;330.3+316.4](477)(082)
С;83
Abstract: Соціальна та гуманітарна сфери мають неабиякий влив на формування демографічної ситуації в країні. Адже для приросту населення не останнє місце займає не лише економічне становище, але і рівень освіти, медицини, дозвілля (соціальна сфера) державотворення, розвиток мови, культури, ментальності (гуманітарна сфера).
Description: Нинішня демографічна ситуація, що склалася, є наслідком складного перебігу подій як минулого, так і сьогодення. З одного боку, вона зумовлена політичними, економічними, соціально-психологічними, біологічними та іншими факторами, що діяли впродовж тривалого часу (наявні й сьогодні), а з другого – перебуває під впливом несприятливих соціально-економічних тенденцій, які спровокували надмірне зниження кількості народжених та міграційний відтік.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13511
ISBN: 978-617-571-182-8
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barvinok_N_16_10_2020.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.