Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13728
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ
Authors: Коробань, Оксана Валеріївна
Keywords: Комп'ютерні технології
професійна освіта
навчально-виховний процес
професійна підготовка
Issue Date: 14-Sep-2020
Citation: Методичні рекомендації до навчальної (педагогічної) практики для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Укладач: О.В.Коробань, викладач кафедри професійної освіти та технологій за профілями. - Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2020. – 25 с.
Series/Report no.: УДК;[378.147.88:004](072)
ББК;[74.580.252.4:32.97]р30
М;54
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13728
Appears in Collections:Факультет інженерно-педагогічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методнавч(пед)практика2020.pdf343,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.