Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14263
Title: FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF NETHERLANDS PEDAGOGICAL EDUCATION REFORMS IN THE ХХ CENTURY
Other Titles: НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ХХ СТОЛІТТІ
Authors: Колісніченко, Ангеліна Іванівна
Keywords: освітні реформи
методичні підходи
граматично-перекладацький метод
аудіолінгвістичний метод
комунікативний метод
нова педагогічна освіта
підготовка вчителів іноземних мов
Issue Date: 8-Sep-2021
Publisher: Видавничий дім«Гельветика»
Citation: Kolisnichenko, A. I. (2021). FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF NETHERLANDS PEDAGOGICAL EDUCATION REFORMS IN THE ХХ CENTURY. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , 2(1), 260-265.
Series/Report no.: УДК;37.016:81'243]:37.014.3(492)"19"
DOI;10.26661/2522-4360-2021-1-2-41
Abstract: У статті розглядаються питання розвитку нідерландської педагогічної освіти протягом ХХ ст. та особливості навчання іноземних мов у період активної фази реформ. Актуальність цього питання полягає у дослідженні передумов виникнення напряму підготовки майбутніх учителів іноземних мов як окремої спеціальності педагогічної освіти у Нідерландах. У праці здійснено дослідження історії навчання іноземних мов у Нідерландах із метою визначення хронологічних етапів домінування методичних теорій іншомовної підготовки нідерландських учнів. Значну увагу приділено аналізу впливу освітніх реформ ХХ ст. на вищу педагогічну освіту та зміну підходів і методів викладання іноземних мов.Для розв’язання завдань дослідження використано такі методи наукових досліджень: теоретичний та історико-логічний аналіз, узагальнення та систематизації – під час аналізу теоретичних питань, спрямованих на визначення тенденцій становлення вищої педагогічної освіти у Нідерландах.Огляд ретроспективи виникнення та розвитку педагогічної освіти у Нідерландах дав можливість визначити підґрунтя для появи та виокремлення в окремий напрям професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Здійснений аналіз розвитку педагогічної освіти у Нідерландах показав, що становлення нової педагогічної освіти відбувається внаслідок упровадження обов’язкової освіти. У статті досліджено історію викладання іноземних мов у Нідерландах, завдяки чому уточнено хронологічні етапи становлення іншомовної підготовки майбутніх учителів та зазначено перелік докорінних змін системи навчання. Перший етап характеризується індивідуальною формою роботи з приватними вчителями для її опанування (1500–1800 рр.), другий – суперечками з приводу переваг різних методів викладання іноземних мов та формуванням передумов для здійснення освітніх реформ (1800–1900 рр.), третій – успішним реформуванням освіти на тлі політичних та соціальних змін у суспільстві (1900–2000 рр.). Теоретичний аналіз здійснення мовної політики у нідерландському суспільстві дав можливість визначити найпоширеніші іноземні мови у сучасній нідерландській освіті, серед яких – англійська, німецька, французька та іспанська.Авторка статті розкриває переваги і недоліки реформ ХХ ст. та їхній вплив на формування академічного напряму підготовки вчителів іноземних мов. Це дослідження дає можливість простежити чинники успіху реформування освіти та на досвіді Нідерландів виявити позитивні заходи, які вивели сучасну нідерландську освіту на досить високий рівень серед інших європейських країн.Ключові слова: освітні реформи, методичні підходи, граматично-перекладацький метод, аудіолінгвістичний метод, комунікативний метод, нова педагогічна освіта, підготовка вчителів іноземних мов
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14263
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
Колісніченко_Запоріжжя_2021_репозитарій.pdf351,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.