Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15000
Title: Formation of theoretical and Methodological foundations for the Development of service industry in the Hospitality industry
Other Titles: Формування теоретико-методологічних засад розвитку обслуговування в індустрії гостинності
Authors: Поворознюк, Інна Миколаївна
Кирилюк, Ірина Миколаївна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Литвин, Оксана Вікторівна
Благополучна, Анастасія Генадіївна
Keywords: послуга
індустрія гостинності
сервісологія
сервіс
сервісна діяльність
готельний та ресторанний бізнес
сфера обслуговування
Issue Date: 2022
Publisher: Sciences of Europe
Citation: Povorozniuk I., Kyryliuk I., Neshchadym L., Lytvyn O., Blahopoluchna A. Formation of theoretical and Methodological foundations for the Development of service industry in the Hospitality industry. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. № 93 (2022). Vol. 1. p.25-19
Abstract: Стаття присвячена дослідженню питань щодо формування теоретико-методологічних засад розвитку сервісології індустрії гостинності. Доведено, що сервісологія допомагає обґрунтувати норми і правила, регулює стосунки у сфері сервісу. Сервіс як система індивідуального обслуговування, передбачає ком- плекс організаційних, технічних і технологічних видів діяльності, які забезпечують комфортність жит- тєдіяльності людей. Визначено, що одним із головних напрямів подальшого розвитку сервісології можна назвати ро- зробку та застосування у сфері послуг приватних методик, моделей для опису, проєктування, аналізу і оцінки якості або конкурентоспроможності послуг.
Description: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/05/Sciences-of-Europe-No-93-2022.pdf
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15000
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sciences-of-Europe-No-93-2022.pdf3,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.