Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15173
Title: ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ ЛОГОПЕДАЗ ДІТЬМИ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ
Other Titles: ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ ЛОГОПЕДАЗ ДІТЬМИ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ
Authors: Цибулько, Анна Олександрівна
Keywords: ринолалія
корекція
вроджені незрощення губи та піднебіння
корегування
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім«Гельветика»
Citation: Цибулько А. О. Особливості корекційно-розвиткової роботи логопеда з дітьми із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Acta Paedagogiсa Volynienses, 2022. Вип. 1. Т 1. С. 227–233,
Abstract: У статті розглядається специфіка корекційно-розвиткової роботи логопеда з дітьми із вродженими незро-щеннями губи та піднебіння, що заснована на необхідності розуміння специфічних рис та проблем цієї патології, що зумовлює соціальну спрямованість вивчення цієї проблеми. У сучасному світі людина, що має вроджену пато-логію щелепно-лицьової області, повинна розглядатися не тільки як об'єкт медичного впливу та соціально-педа-гогічної допомоги, але і як активний суб'єкт соціуму, що створює умови для самореалізації.Метою роботи є впорядкування та узагальнення наявних нині напрямів, методів та форм корекційно-роз-виткової роботи з дітьми із ринолалією у різні вікові періоди та на різних етапах реабілітації (доопераційно-му та післяопераційному). Визначено важливість диференціальної діагностики дітей для правильного вибору завдань та методів здійснення корекційно-розвиткової роботи. Акцентується увага на показниках, на підставі яких формується логопедичний висновок, та у разі потреби призначаються додаткові обстеження.Методологія дослідження будувалася на теоретичних засадах порівняння та узагальнення наукових даних у галу-зі медицини, логопедії, корекційної педагогіки з метою визначення теоретико-методологічних засад дослідження.Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні змісту методик ранньої комплексної корекційно-розви-ткової роботи з дітьми із вродженими незрощеннями губи та піднебіння з урахуванням сучасних методів ранньої хірургічної корекції, темпу психомовленнєвого розвитку дітей.Отже, успішність корекційного процесу залежить не тільки від систематичної логопедичної роботи, спря-мованої на виховання мовленнєвого дихання, розвиток артикуляційних процесів та фонематичного сприйняття, а й від своєчасного хірургічного втручання, медичної реабілітації, психофізіологічного стану дитини
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15173
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
436-Текст статті-812-1-10-20220414.pdf260,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.