Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15531
Title: STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGES TEACHING QUALITY ASSURANCE: A CASE OF POLISH HEIs
Other Titles: Забезпечення якості навчання іноземних мов студентів: на прикладі польських ЗВО
Authors: Капелюшна, Тетяна Вікторівна
Sheverun, Nadiia
Didenko, Iryna
Keywords: викладання іноземних мов
якість навчання
заклади вищої освіти
Польща
мовні курси
функціональність
стабільність
програмне забезпечення
віртуальне середовище
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Візаві
Citation: Sheverun N., Kapeliushna T., Didenko I. STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGES TEACHING QUALITY ASSURANCE: A CASE OF POLISH HEIs. Studies in Comparative Education. 2021. Vol. 41, 1, 53–60.
Series/Report no.: УДК;372.881.111.1
DOI;10.31499/2306-5532.1.2021.243107
Abstract: У статті охарактеризовано особливості забезпечення якості викладан-ня іноземних мов студентам у польських вищих навчальних закладах. Пред-ставлено моделі навчання та різновиди курсів викладання іноземних мов, що використовуються в сучасному освітньому середовищі Польщі. Виокремлено три основні компоненти моделі викладання іноземних мов, яка використовує-ться в сучасному польському вищому навчальному середовищі, а саме: навчання в аудиторії, самостійна робота студента та спільне вивчення мови студента з викладачем за допомогою дистанційних засобів навчання.Результати досліджень показали, що вищі навчальні заклади Польщі мають організаційну татехнічну підтримку мовних курсів, що супроводжує-ться використанням відповідних методів та засобів дистанційного навчання. Викладачі, які навчають студентів іноземним мовам, повинні бути ознайом-лені з віртуальним середовищем навчання та новітніми можливостями роботи зі студентами на базових електронних освітніх платформах.Розкрито, що для забезпечення якості викладання іноземних мов викла-дачі вищих навчальних закладів Польщі здійснюють комплексний підхід до орга-нізації навчального матеріалу та послідовності роботи з ним. Крім цього, виконується поєднання навчальної та розвиваючої функцій навчання, а також забезпечується доступність мовної бази рівню знань студентів, активності та самостійності їх навчально-пізнавальної діяльності.З’ясовано, що ефективність якості викладання іноземних мов студен-там істотно залежить від можливостей комбінованого вивчення програмного забезпечення. При виборі засобів створення дистанційних курсів та організації мережевих електронних навчальних засобів у вищих навчальних закладах Польщі викладачі дотримуються таких критеріїв: функціональність, надій-ність, стабільність, наявність засобів розробки навчальних матеріалів, наяв-ність можливості оцінити знання студентів в он-лайн режимі (засоби для створення тестів, завданьта контролю діяльності студентів). Одним із важ-ливих критеріїв є комфортність застосування–важливий параметр при вирі-шенні завдання формування іншомовної компетентності студентів.
Description: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/243107/241016
URI: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/243107
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15531
ISSN: 2306-5532
http://pps.udpu.edu.ua/article/view/243107
http://pps.udpu.edu.ua/article/view/243107
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
243107-Article Text-557900-1-10-20211025.pdf308,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.