Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15616
Title: ВЕЛИКОМАСШТАБНА ЗЙОМКА ТЕРИТОРІЇ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Ситник, Олексій Іванович
Кравцова, Ірина Віталіївна
Keywords: Картографія
Топографія
Карта
Географія
фототопографічна зйомка
аерофототопографічна зйомка
Картографічна компетентність
Issue Date: 2022
Publisher: Уманський національний університет садівництва
Citation: Традиційні та інноваційні напрямки досліджень у геодезії, землеустрої та кадастрі: матер. Міжнар. наук.-практ. Інтер.-конф. (м. Умань, 27 квітня 2022 р.). Умань, 2022. 50 с.
Series/Report no.: УДК 528;
Abstract: Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) важливою складовою формування сучасної географічної системи знань є вивчення навчальної дисципліни «Картографія з основами топографії». Українська географічна спільнота має глибокі переконання, що картографія є тією базовою когнітивною складовою, спрямованою на формування образно-знакового, просторового, географічного мислення з природничої та суспільної географії.
Таким чином, формування картографічної компетеності як складової фахової компетеності здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) здійснюється шляхом виконання практичних картографічних завдань, а саме топографічної великомасштабної зйомки місцевості, яка виконується стереотопографічним, комбінованим, тахеометричним, фототеодолітним, горизонтальним та іншими методами
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15616
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File SizeFormat 
УНУС збірник2022_2 (1).pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.