Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15732
Title: INTERZONAL GEOECOTONE OF CENTRAL EUROPE
Other Titles: МІЖЗОНАЛЬНИЙ ГЕОЕКОТОН "ЛІСОСТЕП-СТЕП" ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
Authors: Ситник, Олексій Іванович
Безлатня, Любов Олександрівна
Денисик, Богдан Григорович
Keywords: Центральна Європа
глобалізаційні процеси
екотонізація
міжзональний геокотон "лісостеп-степ"
антропогенізація
Сучасні ландшафти
Раціональне природокористування
Issue Date: 2022
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Citation: Ситник О. І. Безлатня Л. О. Денисик Б. Г. Ландшафтознавство. МІЖЗОНАЛЬНИЙ ГЕОКОТОН "ЛІСОСТЕП-СТЕП" ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 2022. DOI^ 10.31652/2786-5665-2022-1-52-69 С. 52-69.
Series/Report no.: УДК 911.2:911.53(477);
Abstract: Глобалізаційні процеси, що впливають на функціонування географічної оболонки або її значної частини, стали поштовхом до оновлення наукового пізнання їх сутності, Показано, що погляду глобалізаційних процесів й екотонізації простору, як модельний цікавим є Центральноєвропейський регіон. Геполітичне розташування та природні умови Центральної Європи зумовили особливу актуальність її досліджень як у географічному, так і в історичному контекстах. Це регіон контактів і взаємодії різних природних структур, культур та цивілізацій, тобто погранична територія, буферна зона, а з погляду сучасного ландшафтознавства - оригінальний проиродно-господарський геокотон; зазначено, що ослідження Центральної Європи, зокрема геокотонізації території України, як модельного її регіону, є актуальною науковою проблемою. Мета дослідження: з врахуванням глобалізаційних процесів, дослідити сучасний стан, ландшафтну структуру, можливості оптимізації міжзонального природно-господарського геоекотону "лісостеп-степ" у межах Центральної Європи, дл подальшогого раціонального використання його природних ресурсів. Процес формування нових геокотонів у Центральній Європі швидко прогресує. Збереження такої тенденції дозволяє припустити, що природне середовище у майбутньому - це сфера панування геоекотонів. У зв'язку з цим, пізнання геокотонів різних рівнів складності їх організаційї, закономірностей розвитку, особливо у процесі антропогенізації, можливість контролювати цей процес є актуальним і сприятиме вирішенню окремих теоритичних та багатьох прикладних завдань. Особливе значення дослідження ландшафтів мають для таких своєрідних територій як міжзональні геоекотони. Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Центральної Європи є репрезентативною природно-господарською структурою для дослідження процесу формування, функціонування і розробки заходів щодо раціонального використтання натуральних, натурально-антропогенних і антропогенних ландшафтів
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15732
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc186_merged.pdf8,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.