Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16121
Title: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Authors: Грітченко, Анатолій Григорович
Кириленко, Катерина Михайлівна
Keywords: організаційно-педагогічні умови
вищий навчальний заклад
інноваційна культура
інноваційна діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: Київ − Вінниця: ДОВ Вінниця
Citation: Грітченко А., Кириленко К. Організаційно-педагогічні умови формування інноваційної культури студентів у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». Київ − Вінниця: ДОВ Вінниця, 2015. Вип. 42. С. 275 − 279.
Abstract: У статті висвітлено організаційно-педагогічні умови формування інноваційної культури студентів у вищому навчальному закладі. Зазначено, що для їх реалізації освітній процес необхідно спрямувати на формування у студентів образу сучасного фахівця з високим рівнем загальної культури та морально-етичними якостями. Широке оволодіння студентами інноваційною культурою можливе лише за умови створення відповідної технології навчання інноваційної діяльності на всіх її етапах, формування інноваційного мислення шляхом широкого залучення їх як активних учасників реальних інноваційних процесів. Основою створення інформаційного простору сучасного інноваційного соціокультурного знання стає системно-синергетична парадигма фундаментальності науки і освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16121
Appears in Collections:Факультет інженерно-педагогічної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
текст статті 2.pdf318 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.