Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16147
Title: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Authors: ПОЛЄХІНА, Вікторія Миколаївна
Keywords: фінанси
фінансове забезпечення
соціальний захист
фінансове забезпечення соціального захисту.
соціальне страхування
соціальна допомога
Issue Date: 23-Feb-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки. Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Полєхіна, В (2021). Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення соціального захисту. Ввічливість. Humanitas, 6, 122–127, doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.6.17
Series/Report no.: УДК;336.1:364
Abstract: Стаття присвячена аналізу теоретичних основ щодо форм та витоків фінансування та фінансового забезпечен-ня у системі соціального захисту. Визначено, що фінанси виконують вагому роль у частині забезпечення необхідних умов для формування, розподілу й використання ВВП у державі та забезпечення всіх суб’єктів суспільного відтворен-ня грошовими коштами, достатніми для здійснення їхньої діяльності. Розкрито основні форми соціального захисту: соціальне страхування, що опирається на сформовані позабюджетні цільові фонди за рахунок особистих внесків учас-ників; соціальне забезпечення, що передбачає виплату універсальної соціальної допомоги чи послуг за рахунок загально-державних коштів, які збираються із бюджетів різних рівнів; соціальну допомогу, що надається як матеріальна допо-мога або послуга за умови перевірки потреби в ній, що фінансуються за рахунок державних та приватних коштів.З’ясовано, що основна мета соціального захисту – це створення та забезпечення сприятливих соціально-еко-номічних умов для всебічного розвитку людини як культурного, економічного та соціального індивіду. Стратегія соціальної державної політики має бути спрямована на забезпечення стабільності життя населення, знижен-ня рівня безробіття, зменшення класової фінансової нерівності, подолання бідності та посилення соціального захисту населення. Процес фінансового забезпечення можливо умовно поділити на два етапи: формування фінан-сових ресурсів та використання фінансових ресурсів. Визначено, що фінансове забезпечення соціального захисту розглядаємо як систему грошових відносин розподільчого характеру, у процесі яких за рахунок податків та спе-ціальних внесків формуються централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів, що в майбутньому будуть використовуватися для фінансування соціальних виплат
Description: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/humanitas/article/view/396/357
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16147
ISSN: 2786-4715
Appears in Collections:Видання бібліотеки

Files in This Item:
File SizeFormat 
396-Текст статті-732-1-10-20220223.pdf357,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.