Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16600
Title: ПРАКТИКУМ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Authors: Гарник, Олена Анатоліївна
Чирва, Ганна Миколаївна
Keywords: Практикум
Підготовка бакалаврів
Навчальний процес
Забезпечення
Issue Date: 2022
Publisher: Умань: ВПЦ "ВІЗАВІ"
Citation: Практикум з організації виробництва: навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини; уклад. О. А. Гарник, Г. М. Чирва – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022 р. – 94 с.
Series/Report no.: УДК;338.3(075.8)
Abstract: Навчально-методичний посібник є методичним забезпеченням для проведення практичних занять з організації виробництва, передбаченого навчальним планом підготовки бакалаврів. Посібник складений з урахуванням вимог кредитно-модульної системи оцінювання та організації навчального процесу. Практикум з організації виробництва містить завдання для перевірки знань (контрольні запитання, питання для самостійного вивчення та дискусій, тести та задачі), індивідуальні науково-дослідні завдання та термінологічний словник, список літературних джерел.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16600
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
ОРГ._ВИР._ПРАКТИКУМ.pdf897 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.