Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3528
Title: Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: регіон
стратегія
програмно-цільовий метод
державне регулювання
аналіз
соціально-економічний розвиток
область
інтегральна оцінка
бюджет
відтворювальний підхід
Issue Date: 31-Mar-2006
Publisher: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України
Citation: Богашко О. Л. Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.10.01 „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / О. Л. Богашко. – Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, Київ, 2005. – 24 с.
Series/Report no.: УДК;351.82 (477.46)
Abstract: У роботі досліджуються актуальні питання стратегії економічного розвитку регіону. Розглянуто основні теоретичні та методичні проблеми організації державного регулювання економікою на регіональному рівні. Обґрунтовано можливість удосконалення механізму управління регіоном на основі використання стратегій та програм соціально-економічного розвитку. Визначено основні типи стратегій та проведено їх класифікацію, встановлено роль програмно-цільового управління в діяльності місцевого самоврядування. Узагальнено методологічні підходи до регіонального аналізу. Визначено основні цілі аналітичного дослідження та запропоновано методику аналізу соціально-економічного розвитку регіону. На основі проведеного дослідження виявлено стан та тенденції в розвитку господарства регіону. Значна увага приділена питанням щодо формування та реалізації стратегії економічного розвитку регіону, фінансовому забезпеченню управлінських функцій. Запропоновані концептуальні напрями соціально-економічного розвитку Черкаського регіону.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3528
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naukovo-metodichni_zasad.pdf760,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.