Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3532
Title: Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: глобалізація
конкурентоспроможність
система
системний підхід
національна економіка
міжнародний розподіл праці
міжнародне виробництво
мікрорівень
макрорівень
теорія конкурентних переваг
Issue Date: Jan-2014
Publisher: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”
Citation: Богашко О. Л. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації / Богашко О. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Випуск 1 (25). – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2014. – С. 32 – 37.
Series/Report no.: УДК;330.34
Abstract: У статті узагальнено результати наукового пошуку провідних учених з розвитку теорії конкуренції, зокрема розглянуто їх внесок у дослідження конкурентоспроможності. Акцентовано увагу на особливостях сучасного етапу розвитку світової економіки, що вносять нові корективи в класичні визначення конкурентоспроможності та методів її досягнення. Визначено конкурентоспроможність національної економіки як цілісний результат системної взаємодії всіх суб’єктів економічних відносин та на цій основі здійснено аналіз конкурентоспроможності згідно класифікації структурних рівнів організації економічних систем.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3532
ISSN: 1997-4167
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoretichni_aspekti_dosl.pdf301,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.