Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5060
Title: Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793-1917 рр.)
Authors: Скус, Ольга Володимирівна
Keywords: трансформація
конфесія
церква
костели
синагоги
православні
католики
греко-католики
іудеї
хасидизм
Issue Date: 12-Dec-2008
Publisher: ВПЦ Візаві
Citation: Скус О.В. Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук. 07.00.01. / О.В. Скус; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2008. - 20 с.
Series/Report no.: УДК;348.8 (477.46) "1793/1917"
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню трансформаційних процесів у конфесійних осередках на Уманщині в умовах перебування Правобережної України в складі Російської імперії. Встановлено етноконфесійну характеристику населення краю. Розкрито і проаналізовано характер релігійного життя регіону в умовах інкорпорації Правобережної України російським царизмом. На основі аналізу нових джерел і попередніх досліджень, зокрема порівняно із радянською історіографією, простежено становище православного, греко-католицького і католицького духовенства. Охарактеризовано особливості релігійної організації євреїв на Уманщині. Доведено, що правові норми, якими регулювалися релігійні відносини на Правобережжі, були спрямовані на посилення впливу і домінування російської православної церкви. Реконструйовано процес релігійних конверсій, які мали місце у досліджуваний період в регіоні. З'ясовано, що значний вплив на соціально-економічне становище конфесійних осередків Уманщини мали суспільні потрясіння ХІХ ст. та політика російського уряду.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5060
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Skus.pdf399,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.