Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5075
Title: Проблеми дитячого дитячого руху в педагогічній періодиці України (20-ті -початок 30-х рр. ХХ ст.)
Authors: Карпич, Ірина Олександрівна
Keywords: дитячий рух
піонерська організація
проблеми дитячого руху
періодичні педагогічні видання
періодика України
Issue Date: Oct-2015
Citation: Карпич І.О. Проблеми дитячого дитячого руху в педагогічній періодиці України (20-ті -початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. О. Карпич. - Умань., 2015. - 22 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2015. У дисертації вперше виокремлено та схарактеризовано основні проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України у 20 – на початку 30 х рр. ХХ ст. (нормативно-правове забезпечення дитячого руху; історія вітчизняного та зарубіжного дитячого руху; педагогіка дитячого руху; основні напрями розвитку дитячого руху; підготовка організаторів дитячого руху та його науково-методичне забезпечення; розвиток педагогічної періодики та навчально-методичної літератури). Здійснено класифікацію періодичних видань досліджуваного періоду (всесоюзних, всеукраїнських та регіональних) відповідно до цільового призначення часописів: загальнопедагогічні видання, методичні видання для організаторів дитячого руху, спеціальна піонерська періодика, молодіжна періодика. Удосконалено наукові уявлення про дитячий рух як фактор соціального виховання; історіографію проблеми, проаналізовану за хронологічним підходом у межах трьох періодів (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.; середина 30 – кінець 80-х рр. ХХ ст.; 90-і рр. ХХ ст. – до сьогодення) та за тематичним підходом у межах трьох груп (дитячий рух; періодична преса; проблеми дитячого руху на сторінках періодичних видань). Подальшого розвитку набув аналіз піонерських періодичних видань 20 – початку 30 х рр. ХХ ст. До наукового обігу введено маловідомі та невідомі архівні документи, історичні факти, пов’язані з висвітленням проблем дитячого руху в педагогічній періодиці України досліджуваного періоду.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5075
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KARPYCH_aref.pdf514,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.