Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5378
Title: Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці
Authors: Білан, Валентина Андріївна
Keywords: естетичне ставлення
майбутній дефектолог
корекційно-педагогічна праця
педагогічні умови
Issue Date: 15-Sep-2016
Series/Report no.: УДК;378.14:37.036
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2013. У дисертації теоретично обґрунтовано й описано практичне розв’язання актуальної проблеми формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено такі педагогічні умови, як системний підхід у формуванні естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці, ознайомлення їх із його необхідним досвідом та використання можливостей навчально-виховного процесу із цією метою. З’ясовано сутність та розроблено структуру естетичного ставлення дефектолога до корекційно-педагогічної праці. Визначено критерії, показники та рівні сформованості естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці. Проаналізовано сучасну теорію і практику щодо формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці. Уточнено зміст напрямів дослідження естетичного ставлення до праці, поняття «корекційно-педагогічна праця», естетичні аспекти активності дефектолога, чинники естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці та сутність функцій вищої освіти з його формування в них. Подальшого вивчення дістали виховні основи формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці на програмно-цільових, інформаційних та персонологічних засадах.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5378
Appears in Collections:Видання бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Білан.pdf599,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.