Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6011
Title: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ
Authors: Кочубей, Тетяна Дмитрівна
Свиридюк, Ольга Володимирівна
Keywords: культура
полікультурність
полікультурна освіта
ідентичність
домінантна культура
пригноблена культура,
владні відносини
Issue Date: 2015
Publisher: Порівняльно - педагогічні студії No 4 (26) , 20 15
Citation: Кочубей Т.Д., Свиридюк О.В. Сутність поняття «полікультурна освіта» у працях українських та зарубіжних вчених / Т. Д. Кочубей, О.В. Свиридюк // Порівняльно-педагогічні студії: науково-педагогічний журнал. Умань, 4 (26) 2015. – С. 4-11.
Series/Report no.: УДК;37.035
Abstract: У статті подано визначення понять « культура » , « полікультурність » , « полікультурна освіта » у пр ацях українських та закордонних у чени х. Розглянуто походження терміна « культура » . Вказано, що в різні періоди історії тлумачення культури відрізнялося, ві дповідно до умов існування певног о періоду. Зазначено, що термін « культура » використовується в біо логі x ному, археологічному, історичному, географічному, етнографічному, соціологічному та інших сенсах. Висвітлено тлумачення понять « полі - культурний » , « полікультурність » у кон тексті освіти . Представлено полікультурність як метод керування різноманітністю в суспільстві, особливо в питаннях, що стосуються працевлаштува ння, соціальної справедливості й освітніх можливостей. Запропоновано визначення, що полікультурна освіта – це закон, п рограма і практика, застосовані у школах, з метою визнання культурного розмаїття.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6011
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polikulturna osvita.pdf540,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.