Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6098
Title: Аналіз підручників з англійської мови
Authors: Капелюшна, Тетяна Вікторівна
Грабовий, Петро Миколайович
Вінг, Тетяна Олександрівна
Keywords: шкільний підручник
англійська мова
сучасні вимоги
критерії оцінювання
навчально-методичний комплекс
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Жовтий О. О.
Citation: Аналіз підручників з англійської мови : навчально-методичний посібник для студ. 3 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / укл. Т.В. Капелюшна, П.М. Грабовий, Т.О. Вінг. – 3-ге видання виправлене, доповнене. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
Series/Report no.: УДК 811.111(075.8)
ББК 81.432.1
я73
Abstract: Посібник містить теоретичний матеріал, який коротко описує сучасні вимоги до процесу викладання іноземних мов та його навчально-методичного забезпечення, аналіз державного стандарту, програм з іноземної мови, основні положення Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, опис сучасних вимог щодо рівня володіння іноземною мовою, орієнтовну схему аналізу підручників та навчально-методичних комплексів з англійської мови.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6098
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz_pidruchnykiv_z_anglijskoi_movy.PDF631,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.