Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6147
Title: Міждисциплінарне навчання: європейська практика
Authors: Шульга, Наталія Володимирівна
Keywords: міждисциплінарне навчання
Issue Date: 2016
Publisher: Умань
Citation: Шульга Н. Міждисциплінарне навчання: європейська практика⁄⁄ Матеріали Міжнародного дискусійного форуму «Мова. Освіта. Культура: античні цінності – сучасне застосування» (19-20 травня 2016 р). – Умань: УДПУ ім.. П. Тичини, 2016. - С. 319-322
Abstract: Міждисциплінарність є пріоритетом освітньої політики багатьох європейських країн. Як справедливо зазначає К. Чьорчмен, будь-яка дисципліна експериментально налаштована як інтелектуальна гіпотеза навчання, однак проблема полягає у тому, що вона розпочинається як гіпотеза, стає переконанням, а потім сама себе розглядає як основу всього навчання [1, c.47]. І тепер можемо спостерігати виникнення нових субдисциплін, подібних до нових курсів британських університетів, таких як «Жіночі студії», «Дослідження навколишнього середовища» або «Мультикультуралізм».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6147
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizhdy`scy`plinarne navchannya yevropejs`ka prakty`ka.pdf102,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.