Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6580
Title: Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
Authors: Куценко, Сергій Володимирович
Keywords: творчий потенціал
формування творчого потенціалу
рівні сформованості
майбутній учитель хореографії
Issue Date: 2016
Publisher: Умань : ФОП Жовтий О. О
Citation: Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 14. – С. 212-220.
Series/Report no.: УДК 371.134+793.3(07);
Abstract: У статті проаналізовано стан розробленості проблеми формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. З’ясовано сутність і структуру творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. Уточнено зміст ключових понять дослідження. Визначено рівні (низький, середній, високий) сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії, який розглядається автором як динамічний цілеспрямований процес кількісних і якісних змін особистісних характеристик студента, під різнобічним впливом якого відбувається зростання творчих сил особистості майбутнього фахівця.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6580
ISSN: 2307-4914
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problema_formuvannia_ta_rivni_sformovanosti_tvorchoho_potentsialu.pdf316,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.