Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6757
Title: Історія конфесійних осередків Уманщини в 1793-1917 рр.: історіографія (ХІХ - початку ХХ ст.)
Authors: Скус, Ольга Володимирівна
Keywords: конфесія
Уманщина
церква, православні
греко-католики
іудеї
хасидизм
історіографія
Issue Date: 6-Dec-2016
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Скус О.В. Історія конфесійних осередків Уманщини в 1793-1917 рр.: історіографія (ХІХ - початку ХХ ст.) / О.В. Скус // Уманська старовина: Науковий журнал. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2016. - Вип. 2. - С. 141-148.
Series/Report no.: УДК;930.1:2(477.46) «1793/1917»
Abstract: У статті акцентується увага на історіографії релігійного життя Уманського повіту Київської губернії. Підкреслюється, що в дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. чільне місце відводиться діяльності релігійних осередків. На Уманщині історично склалося, що поряд із українським народом співіснували представники інших народностей і, відповідно, це мало свій вплив на формування конфесійного складу населення. Кожен із цих напрямків має свою відмінність історіографічної ситуації. Вплив держави, соціально-економічних умов, суттєвих змін релігійного мислення – мали місце в історіографічному процесі. Відбір праць для аналізу і оцінки проводився автором із урахуванням тематичної спрямованості дослідження. В історіографії конфесійного життя з теми дослідження проаналізовано дореволюційну історіографію ХІХ – початку ХХ ст., характерною рисою якої є загальноросійський, імперський контекст, як «торжество православия» над іншими релігіями. Зроблено висновок про важливість наукових праць, які з’явились у ХІХ ст. щодо історії релігійних осередків Уманщини та їх репрезентативність для реконструкції історії конфесійних осередків.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6757
Appears in Collections:Історичний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.