Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6973
Title: Відносини колективної власності в трансформаційній економіці
Authors: Кірдан, Олександр Петрович
Keywords: власність, право власності, інститут власності, ме6ханізм реалізації власності, колективна власність, об'єкти власності
Issue Date: 2009
Publisher: Знання
Citation: Кірдан О.П. Відносини колективної власності в трансформаційній економіці... автореф. на здобуття наук. ступ. кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки. - Київ, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2009. - 17 с.
Abstract: Дисертацію присвячено економіко-теоретичному дослідженню відносин колективної власності в умовах трансформаційної економіки. У роботі узагальнено і систематизовано методологічні підходи, що використовуються політичною економією, теорією власності, інституціональною теорією для пояснення суті та ролі колективної власності в системі соціально-економічних відносин. Досліджені науково-методичні засади категорії власності, проведений аналіз теоретичних концепцій, об’єктивних передумов формування та розвитку колективної власності в сучасній економіці. Розкрито сутність процесу реалізації власності. Доведено, що він є водночас і процесом її відтворення, відображає власність в стані руху, динаміці й відбувається через відносини привласнення, які конститують економічний зміст власності. Охарактеризовано механізм реалізації колективної власності через привласнення в усіх фазах економічного відтворення: виробництва, розподілу, обміну, споживання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6973
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arefkiran.pdf309,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.