Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7005
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ: імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Authors: Безлюдний, Олександр Іванович
Гедзик, Андрій Миколайович
Кірдан, Олена Леонідівна
Коберник, Олександр Миколайович
Keywords: Положення
Issue Date: 29-Aug-2017
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві"
Citation: О-64 Організація освітнього процесу у ВНЗ : імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. норматив. докум. за 2015 р. Т. 1. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. Л. Кірдан, О. М. Коберник – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 211 с.
Series/Report no.: УДК;378.091(477)
ББК;74.584(4Укр)
Abstract: Збірник уміщує положення за 2015 р., що регламентують освітню діяльність в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з урахуванням норм Закону України «Про вищу освіту». Нормативні документи охоплюють як загальні питання освітнього процесу, так і специфіку організації та контролю за освітньою діяльністю структурними підрозділами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7005
Appears in Collections:Видання бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірка_положень_УДПУ_друк.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.